CALITATE & SIGURANȚĂ

RONSIDE STEEL S.R.L. practică o politică activă de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, prin implementarea unui management performant în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, care are ca obiectiv reducerea până la eliminarea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, creşterea productivităţii şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

Principiile care alcătuiesc acest sistem sunt bazate pe evaluarea permanentă a riscurilor profesionale care pot să apară la locul de muncă și combaterea acestora, adaptarea muncii la om și la progresul tehnic, protecţia colectivă prioritară protecţiei individuale, elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, a procedurilor de lucru sigure și instruirea permanentă a lucrătorilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Evaluarea riscurilor profesionale pentru locurile de muncă este efectuată de serviciul extern de prevenire și protecție. Evaluarea profesională respectiv instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă sunt asumate de către angajator și se aplică în activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență.

Consultarea permanentă a angajaţilor şi implicarea activă a acestora în activitatea de prevenire şi combatere a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale reprezintă o componentă activă a politicii de securitate a firmei.

În vedereea realizării unui management performant în domeniul securității  se desfăşoară continuu activităţi de identificare a pericolelor şi evaluare a nivelului de risc pentru fiecare componentă a sistemului de muncă (executant, sarcină de muncă, echipament de muncă, mediu de muncă), consultarea lucrătorilor şi alegerea reprezentanţilor acestora, elaborarea şi actualizarea permanentă a Planului de Prevenire şi Protecţie, elaborarea de instrucţiuni proprii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi instrucţiuni specifice prevenirii și stingerii incendiilor și situațiilor de urgență, întocmirea tematicilor de instruire-testare a angajaţilor, instruirea și testarea lucrătorilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi apărării împotriva incendiilor, realizarea măsurilor de semnalizare la locul de muncă, ţinerea evidenţei incidentelor/accidentelor de muncă, analizarea acestora şi luarea celor mai eficiente măsuri pentru eliminarea acestora, evidența zonelor de risc ridicat, semnalizarea de securitate, aducerea la cunoștința lucrătorilor a acestor zone și a măsurilor specifice de siguranță, evidența substanțelor chimice periculoase și aducerea la cunoștința lucrătorilor  a prevederilor Fișei cu Date de Securitate a substanțelor chimice utilizate, întreținerea echipamentelor de lucru care necesită întrețineri speciale, autorizarea lucrătorilor care practică meserii ce necesită autorizări speciale.

Normele interne, regulile, procedurile de instruire a angajaților sunt elemente esențiale în vederea menținerii siguranței în companie, acestea fiind concepute să fie respectate și asimilate de salariat. În prezent, siguranța la locul de muncă este un aspect capital. Societatea depune eforturi pentru a îmbunătăți constant siguranța în condiții mereu dificile; acest fapt reprezintă oglinda evoluției companiei și a respectului său de neclintit față de angajații săi.

Scopul societății este de a maximiza implicarea angajaților și a personalului responsabil cu SSM în evitarea tuturor posibilelor ocazii de accidentare în mediul de lucru.

 

CERTIFICĂRI >